Đang tải dữ liệu ...

Với các biểu đồ trong đề bài, người thi cần lưu ý đặc biệt đến việc sử dụng các con số hay khả năng khái quát xu hướng.

IELTS Writing Task 1 là phần thi đánh giá thí sinh về khả năng phân tích các dạng biểu đồ, bản đồ thông qua yêu cầu viết một bài luận khoảng 150 chữ.

Task 1 được đánh giá dựa vào những tiêu chí Task Achievement (Đúng yêu cầu của đề bài); Coherence & Cohesion (Sự liên kết, mạch lạc và dễ hiểu); Lexical Resource (Khả năng sử dụng vốn từ và các khía cạnh liên quan đến từ vựng); Grammatical Range & Accuracy (Khả năng sử dụng linh hoạt cấu trúc ngữ pháp).

Dưới đây là 5 điều cần lưu ý trong bài thi IELTS Writing Task 1.

1. Các dạng biểu đồ

Trong IELTS Writing Task 1, bạn có thể gặp nhiều dạng biểu đồ như:

– Tables (bảng biểu)

– Line graphs (biểu đồ đường)

– Bar charts (biểu đồ cột)

– Pie charts (biểu đồ tròn)

– Maps (bản đồ)

– Processes (quy trình)

– Multiple graphics (biểu đồ kết hợp)

Bốn loại biểu đồ đầu tiên gồm bảng biểu, biểu đồ đường, biểu đồ cột và biểu đồ tròn là những cách khác nhau để trình bày bảng dữ liệu một cách trực quan, vì vậy câu trả lời sẽ được viết tương tự nhau. Tuy nhiên, mỗi loại đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau để đáp ứng các yêu cầu về Task Achievement (Hoàn thành đúng yêu cầu của đề bài).

2. Viết Overview (tổng quan)

Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự đáp ứng yêu cầu của đề bài không là viết tổng quan rõ ràng. Phần tổng quan thường trong một hoặc hai câu, mô tả thông tin chung, tóm tắt các tính năng, sự khác biệt hoặc xu hướng quan trọng nhất được rút ra từ biểu đồ.

Chẳng hạn, một overview như câu sau được coi là chung chung, không rõ ràng: Overall, there were many significant changes in the data.

Thay vào đó, đây được coi là một overview đạt yêu cầu: Overall, computer ownership grew steadily during these years with the disparity between those with lower and higher levels of education narrowing.

Ở ví dụ này, người viết đã đưa ra các xu hướng chung một cách thích hợp và sự khác biệt chủ yếu của thông tin được trình bày trong biểu đồ mà không cần dùng bất kỳ dữ liệu cụ thể nào. Do đó, đây sẽ được xem là một overview rõ ràng.

Mặc dù không có yêu cầu về vị trí, overview thường là đoạn thứ hai sau phần giới thiệu. Giám khảo sẽ tìm đọc đoạn overview để chấm điểm câu trả lời của bạn, vì vậy, nên bắt đầu phần này bằng “Overall” (nhìn chung) hoặc “In general” (thông thường) có thể giúp giám khảo xác định được câu trả lời đó.

3. Đơn vị và số

Vì IELTS Writing Task 1 thường liên quan đến dữ liệu và con số, nên điều quan trọng là bạn phải trình bày thông tin này một cách chính xác, với các câu đúng ngữ pháp. Ví dụ, biểu đồ thường trình bày các đơn vị ở dạng số nhiều như “billions” (hàng tỷ), “millions” (hàng triệu), “thousands” (hàng nghìn).

Vì vội vàng và không xem kỹ các quy tắc ngữ pháp, nhiều bạn viết như sau:

In 1995, the duration of mobile calls stood at around 35 billions minutes.

Hoặc có người quên đơn vị trong câu sau:

In 1995, the duration of mobile calls stood at around 35 minutes.

Trong trường hợp này, câu chính xác phải là:

In 1995, the duration of mobile calls stood at around 35 billion minutes.

Trong các ví dụ trên, từ “around” (khoảng) đã được sử dụng để chỉ ra rằng con số này không chính xác. Trong bài IELTS Writing Task 1, bạn có thể mô tả các con số với các từ như “roughly” (gần đúng), “just over” (chỉ hơn) hoặc “slightly less than” (ít hơn một chút). Cách viết này thực sự giúp ích cho bạn vì nó thể hiện một loạt các từ ít phổ biến hơn để nói về các con số.

4. Viết hoa

Tương tự như các đơn vị và số, một trong những sai lầm người thi thường mắc phải là lỗi viết hoa. Bạn chỉ nên viết hoa cho các trường hợp sau:

– Từ ở đầu câu

– Danh từ riêng

– Tên cá nhân (Isaac Newton, Winston Churchill… )

– Tên công ty (Google, SpaceX… )

– Vị trí địa lý (quốc gia: “Brazil”, thành phố: “Tokyo”; địa điểm: “Central Park”… )

– Quốc tịch và ngôn ngữ (Mexico, Italy… )

– Tên sách/phim (The Lord of the Rings – Chúa tể của những chiếc nhẫn)

Ví dụ về một câu đúng ngữ pháp như sau:

By 2002 the number of college graduates in Spain was nearly half that of those who had finished high school.

5. Độ dài

IELTS Writing Task 1 yêu cầu viết tối thiểu 150 từ. Bạn không nên viết ít hơn mức đó, nếu không có thể bị trừ điểm. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của một số thí sinh, viết nhiều hơn mức tối thiểu cũng không làm tăng điểm của bạn. Không có điểm cộng nào dành cho những bài viết nhiều hơn 150 từ.

Viết nhiều hơn thậm chí có thể làm giảm điểm bởi một số lý do sau đây:

Sự ảnh hưởng Giải thích
Giảm điểm Coherence & Cohesion (Mạch lạc và chặt chẽ) Điểm Coherence & Cohesion phụ thuộc vào việc bạn có thể liên kết các câu, đoạn văn trôi chảy hay không. Càng viết nhiều câu, bạn càng khó khăn trong việc liên kết các câu một cách logic (hợp lý) và tự nhiên.
Giảm điểm Grammatical Range & Accuracy (Phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp) Để ghi điểm cao trong tiêu chí này, bạn cần hạn chế lỗi trong bài viết. Nhưng càng viết nhiều, bạn càng có khả năng mắc nhiều lỗi hơn.
Không đủ thời gian làm bài Cố gắng viết nhiều sẽ lấy đi nhiều thời gian để chỉnh sửa bài Task 1. Điều này có nghĩa là bạn dành nhiều hơn 20 phút cho Task 1 và không đủ thời gian để hoàn thành Task 2 trong giới hạn một giờ của phần thi Writing.

Tin liên quan