Đang tải dữ liệu ...

𝟏𝟎 𝐜𝐮̣𝐦 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐡𝐨̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 ‘𝐠𝐞𝐭’
Hãy chắc chắn bạn đoán được nghĩa của câu nào đó khi nghe thấy “get across”, “get away with” hay “get by”.
𝟏. 𝐆𝐞𝐭 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬
Nghĩa: giải thích điều gì đó cho rõ ràng.
Ví dụ: The professor spoke for hours, but didn’t get anything across to the students. (Giáo sư đã nói trong nhiều giờ, nhưng không giải thích cho sinh viên hiểu).
𝟐. 𝐆𝐞𝐭 𝐚𝐡𝐞𝐚𝐝
Nghĩa: đạt được thành công hay tiến bộ.
Ví dụ: You’ll never get ahead at this company unless you follow the rules. (Bạn sẽ không bao giờ thành công ở công ty này nếu không tuân theo các nguyên tắc).
𝟑. 𝐆𝐞𝐭 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝
Nghĩa: đi xung quanh khu vực nào đó.
Ví dụ: It’s impossible to get around this city without a car. (Không thể đi xung quanh thành phố này mà không có ôtô).
𝟒. 𝐆𝐞𝐭 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐭𝐨
Nghĩa: nỗ lực để làm điều gì đó.
Ví dụ: I’ll get around to fixing the table after the playoffs. (Tôi sẽ cố gắng sửa cái bàn sau trận playoff).
𝟓. 𝐆𝐞𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡
Nghĩa: thoát khỏi sự trừng phạt sau khi làm sai gì đó.
Ví dụ: Shirley thought she got away with cheating until the teacher asked her to stay after class. (Shirley nghĩ cô ấy thoát tội sau vụ gian lận cho đến khi cô giáo yêu cầu cô ở lại sau giờ học).
𝟔. 𝐆𝐞𝐭 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡
Nghĩa: thân thiện, có quan hệ tốt với ai đó.
Ví dụ: My dog gets along with everyone as long as they’re not a cat. (Chú chó của tôi thân thiện với mọi người miễn họ không phải là mèo).
𝟕. 𝐆𝐞𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐲
Nghĩa: trốn thoát, rời khỏi.
Ví dụ: Lucio liked to go to the lake every weekend, just to get away from the city. (Lucio thích đi ra hồ mỗi cuối tuần chỉ để thoát khỏi thành phố).
𝟖. 𝐆𝐞𝐭 𝐛𝐚𝐜𝐤
Nghĩa: lấy lại.
Ví dụ: Rodger got his pencil back from Greta. / Rodger got back his pencil from Greta. (Rodger lấy lại bút chì của anh ấy từ Greta).
𝟗. 𝐆𝐞𝐭 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐭
Nghĩa: trả thù ai đó.
Ví dụ: Laila promised herself that she would get back at whomever started the rumor. (Laila đã tự hứa với bản thân sẽ trả thù bất kỳ ai khởi phát tin đồn).
𝟏𝟎. 𝐆𝐞𝐭 𝐛𝐲
Nghĩa: sống, làm việc gì đó nhưng chỉ ở mức tối thiểu vì tạm đủ về mặt nguồn lực (kiểu xoay xở đủ sống).
Ví dụ: When Sheila lost her job, the family had to get by with only their savings. (Khi Sheila mất việc, cả gia đình cô ấy phải xoay xở sống đủ bằng tiền tiết kiệm).

Tin liên quan